Nyheder

 • GENERALFORSAMLING

  Indkaldelse til generalforsamling

  Frederikshavn Svømmeklub af 2017.

  Mandag den 12/3 kl. 19,00 i klublokalet på balkonen i Frederikshavn Svømmehal

   

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
  6. Godkendelse af budget
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen

  På valg er:

  • Kasserer Marianne Mai – Ønsker ikke genvalg
  • Næstformand Helle Larsen
  • Bestyrelsesmedlem Winnie Skiveren – Ønsker ikke genvalg
  • Ekstra ordinært ønsker bestyrelsesmedlem Lasse Jensen at stoppe i bestyrelsen

              Valg af 2 suppleanter

               På valg er:

  • Mikkel Jensen
  • Hans Ole Rasmussen
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

  På valg er:

  • Line D. Olsen
  • Helle Brandt
  1. Evt.              
  Oprettet: 12.02.2018

Ældre indlæg ¿