Nyheder

GENERALFORSAMLING

Oprettet: 12.02.2018

Indkaldelse til generalforsamling

Frederikshavn Svømmeklub af 2017.

Mandag den 12/3 kl. 19,00 i klublokalet på balkonen i Frederikshavn Svømmehal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
 6. Godkendelse af budget
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen

På valg er:

 • Kasserer Marianne Mai – Ønsker ikke genvalg
 • Næstformand Helle Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Winnie Skiveren – Ønsker ikke genvalg
 • Ekstra ordinært ønsker bestyrelsesmedlem Lasse Jensen at stoppe i bestyrelsen

            Valg af 2 suppleanter

             På valg er:

 • Mikkel Jensen
 • Hans Ole Rasmussen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

 • Line D. Olsen
 • Helle Brandt
 1. Evt.